Nieuws items

82 jaar Uitgeverij De Toorts! 21/03/2018

We bestaan sinds 21 maart 2018 al 82 jaar!

Oprichting op lentedag 21.03.1936.


Nieuwe Gids voor School en Beroep: 52e editie boek 28/02/2017


De compleet geactualiseerde 52e boekeditie is verschenen op 28 februari 2017.

Aan wie heeft vooruitbetaald, is de Gids al per postpakket toegezonden. Wie alsnog betaalt, krijgt het boek per omgaande geleverd. NB Begin april 2017: de allerlaatste exemplaren worden geleverd!!!

Als u alleen vrijblijvende aankondigingen in de vorm van mailings voor deze en volgende boekpublicaties van ons wenst te ontvangen (dus u wilt nog niet bestellen), wilt u dan een mail sturen aan: bestellingen@toorts.nl, voorzien van het artikel waarin u bent geïnteresseerd en uw volledige naam- en postadresgegevens.

De cd-versie van deze Gids is sinds 2014 niet meer verschenen omdat de zoekfunctie van de cd niet meer kan worden geactualiseerd doordat de software van Java niet meer optimaal kan werken in een normaal beveiligde omgeving.
 
===================================================


smARTtaal 01/01/2017

Neerlandicus Madeleine Klis werkt - naast haar werk voor De Toorts - sinds 1.1.2012 ook in haar eenvrouwsbedrijfje smARTtaal.

Hierin verricht zij eindredactie voor opdrachtgevers. Specialiteit: hedendaagse beeldende kunst, maar ook publicaties over andere onderwerpen kan zij voor een opdrachtgever voor druk gereedmaken.

Zij heeft ruim 40 jaar ervaring als (eind)redacteur.

Tarief 75 euro per uur, excl 21% BTW.

Avond- of weekendtoeslag wordt niet berekend.

Speciaal tarief voor grote projecten in opdracht van  kunstenaars en galeries na afspraak: 50 euro per uur, excl. 21% BTW.

 

Madeleine werkt  zo nodig samen met Esther Zwart, vormgever, en Joost Hesseling, fotograaf en productiebegeleider.

Meer info bij madeleine@toorts.nl


Van BV naar VOF 01/01/2016

Op 1.1.2016 is de rechtsvorm van Uitgeverij De Toorts gewijzigd van B.V. in V.O.F. (Vennootschap Onder Firma).

Alle contracten zijn ongewijzigd overgenomen in de VOF.

Eigenaren/directeuren zijn Joost Hesseling en Madeleine Klis.


Oogwenken/Joost Hesseling 01/03/2014

Sinds 7.9.2012 bestaat er een website voor Oogwenken: het bedrijfje van onze Toortscollega en fotograaf Joost Hesseling. "Oogwenken" is de bedrijfsnaam; website: http://www.joosthesseling.nl

Van Joost Hesseling verscheen op 30.11.2012: Kapoor in De Pont, zijn eerste gedrukte fotoboek, te bestellen via de winkelwagen op de Toortssite.


De probleemwijzer (editie voor het voortgezet onderwijs) 20/06/2012
Hans Lonnee/Ans van Trierum:

De probleemwijzer
Handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren

3e compleet geactualiseerde en uitgebreide editie

Jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar bevinden zich in een turbulente fase van hun leven, met veel vragen, moeilijke keuzen en uiteenlopende problemen, die tot onzekerheid en aantasting van de eigenwaarde kunnen leiden. Docenten, ouders en hulpverleners zijn aanspreekpunt of vertrouwenspersoon. Bij hen wordt een grote mate van deskundigheid, levenservaring en begrip verondersteld.
Uitgaande van de schoolsituatie in het voortgezet onderwijs wordt in dit boek inzicht gegeven in de gebieden waar zich de problemen kunnen voordoen. De auteurs volgen een vast patroon: na het signaleren en beschrijven van de problematiek wordt aangegeven op welke manier ondersteuning kan worden geboden. De onderwerpen zijn in zes afdelingen ondergebracht: Ontwikkeling, Seksualiteit, Thuis, School en maatschappij, Leren en Lichaam en geest. De auteurs hebben zich voornamelijk gebaseerd op informatie van deskundigen bij gespecialiseerde instellingen. In de ‘sociale kaart’ staan de gegevens van deze instanties per probleemgebied vermeld om het aanvragen van aanvullende informatie of specifieke hulp te vergemakkelijken.
Door ouders, hulpverleners, docenten en de jongeren zelf kan dit boek worden gebruikt als bron vol basisinformatie over de herkenning van problemen of als naslagwerk vol oplossingsgerichte adviezen om de problemen hanteerbaar te maken. 

U kunt u deze gids op deze site bestellen via het winkelwagensysteem. Zoek dan onder de titel Probleemwijzer.
Prijs boek: 33 Euro. Verzendkosten Euro 2,50. ====================================================

Verzendkosten Toortsorders sinds 1.10.2008 veel lager! 01/05/2009

Vanwege de kredietcrisis hadden we al in 2008 besloten onze actie voor verlaagde verzendkosten voor onbepaalde tijd te continueren, zodat onze klanten maar een klein aandeel in de verzendkosten hoeven te betalen.

De verzendkosten voor alle zgn. particuliere* orders zijn bij ons per 1.10.2008 verlaagd naar het minimumtarief van Euro 2,50 (geen BTW), ongeacht het aantal boeken.  
Nazendingen van één bepaalde order worden franco verzonden, dus er wordt u niets extra berekend als een boek of cd tijdelijk niet leverbaar is, en het moet worden nagezonden.

Uitzonderingen:
- Alleen voor postpakketten waarin de boekeditie van de "Nieuwe Gids voor School en Beroep" of pakketten waarin combinaties met deze Gids worden verzonden, wordt 14,90 Euro inclusief 21% BTW berekend. Dit zijn belstukken waarover Postnl een hoger tarief rekent. 

Uw extra voordeel!
Bij directe elektronische betaling van uw order naar ING-rekening IBAN NL37 INGB 0000 2212 90 is er een kortingsactie waarbij u zelf ook nog 1 Euro in mindering kunt brengen op de vermelde verzendkosten. U kunt dus zelf de verzendkosten nog meer terugbrengen, namelijk van 2,50 Euro naar 1,50 Euro als u direct betaalt.

Dit betreft uitdrukkelijk alleen orders waarbij u geen factuur afwacht alvorens uw vooruitbetaling te doen.

Direct elektronisch betalen kan naar ING-rekening IBAN NL37 INGB 0000 2212 90 t.n.v. Uitgeverij De Toorts BV, Postbus 9585, 2003 LN Haarlem.
Vermeld altijd de datum van uw bestelling bij uw betaling en het bestelnummer dat op uw orderbevestiging staat, anders kunnen wij uw bestelling niet terugvinden.
De factuur met BTW-vermelding wordt in dit geval meegezonden met uw order. 

N.B. Wanneer u abusievelijk de 1 Euro niet in mindering bracht, storten wij dit bedrag niet aan u terug. Betalingen van 1 Euro of minder kunnen namelijk niet door onze bank worden verwerkt.
 Cadeautip voor slechts 6 euro! 01/09/2008

Calorieën Alfabet
ISBN 978 90 6020 828 1 

8e geactualiseerde editie

Reeds 58.000 boekjes verkocht!

Afvallen en gezond eten blijft DE trend! En voor de prijs hoef je het niet te laten! De nieuwste inzichten op het gebied van voeding in een handig boekje, gemaakt in samenwerking met de Consumentenbond.
"Calorieën Alfabet - zakboekje voor gezonde voeding" kost maar 6 Euro, verkrijgbaar bij alle boekhandels, en via de winkelwagen op deze site (plus verzendkosten 2,50 Euro; bij contante betaling slechts 1,50 Euro).
Het is een kleurig boekje met gegevens van ruim 2500 voedingsmiddelen in alfabetische lijsten; het past in de meeste handtassen. 
Per voedingsmiddel staan de gegevens overzichtelijk vermeld: calorieën, joules, koolhydraten, eiwitten, vetten, of het voedingsmiddel voorkomt in de nieuwe Schijf van vijf van het Voedingscentrum, wat de Consumentenbond van het voedingsmiddel vindt, en hoeveel het voedingsmiddel bijdraagt aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitaminen en mineralen waardoor iedereen gezonder kan leven.

LET OP! Als u naar de boekhandel gaat, vraag dan naar juist dit boekje, en laat u geen andere titel verkopen. Het ISBN is 978 90 6020 828 1.
Dit is het enige boekje waaraan de
Consumentenbond heeft meegewerkt!!!


Muziek Speciaal en Marianne Wiersema 11/03/2007


Wat is "Muziek Speciaal"?

4 projecten ("Muziekminuutjes" in twee versies) zijn als Muziek Speciaal voor het Speciaal Onderwijs verschenen in 2005-2007. 

Alle producten zijn ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit het Speciaal
Onderwijs of aanverwante gebieden, en uitgetest door diverse SO-scholen. 
Ze zijn tevens geschikt voor het reguliere Basisonderwijs.
Projectleider / eindredacteur / mede-auteur: Marianne Wiersema

O.a. dankzij de rijkssubsidie: ‘Proposogelden’ zijn deze publicaties relatief laag geprijsd! (Proposo = Projecten Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs.)

Deze projecten kunt u vinden onder de menulink: "Nieuwe titels", links van dit venster. U kunt ze aldaar allemaal bestellen.
Wij leveren uitsluitend na ontvangst van uw vooruitbetaling. Zie voor meer informatie de menulink "Bestellen/..."

N.B. Van de artikelen/boeken uit de reeks "Muziek Speciaal" worden geen gratis docentexemplaren verstrekt.

Eerste project:
Muziekminuutjes (2 versies) (beide verschenen: 6 juni 2005)
58 vierkante mooi en kleurrijk geïllustreerde kaarten met eenvoudige activiteiten als tussendoortjes in de groep (alles in een betekenisvolle context).
Voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw (t/m ca. 10 jaar) van het Speciaal Onderwijs, maar ook voor de onderbouw van het regulier Basisonderwijs zeer geschikt! Ook een prima ondersteuning voor groepsleerkrachten die "a-muzikaal" denken te zijn. 

Medewerkers: Marion Hakemulder, Merlijne de Jong, Wim Rooth,
Corsari Schwartz, Lies Witvliet.

Er zijn 2 versies:

A. Houten kistje met mini-speeldoosje en losse kaarten met eenvoudige, korte muzikale activiteiten voor tussendoor of aan het eind van de dag. 
Prijs: 24 Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
NB Deze versie met kistje is wegens enorme belangstelling al "in herdruk" geweest, maar weer volop leverbaar!

B. Wire-o-versie: dezelfde kaarten in een stevig zilverkleurig ring- of spiraalbandje 
Prijs: 21 Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Tweede project:
Hé, doe je mee? (verschenen 3 april 2006)
Boek met 20 uitgewerkte eenvoudige lessen (waarin kleurplaten die vrij gekopieerd mogen worden) voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw in het Speciaal Onderwijs. 
Met gratis CD waarop 20 nieuwe liedjes (mét karaoke-versies). 
Ook geschikt voor regulier Basisonderwijs. 

Medewerkers: cursisten en ex-cursisten van de consulentenopleiding: Erika Bijlsma, Marjolijn Daudt, Miranda Driessen, Paul Hermans, Patrick Meuldijk, Ronald Muller, Hans Notermanns, Wim Rooth e.a.
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door niemand minder dan de vaste ‘muziekman’ van Lenette van Dongen: Martijn Breebaart
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.

Prijs: 23 Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Derde project:
Proef eens met je oren! (de eerdere werktitel was "Toontje" of "Ik-lawaai";
verschenen 27 juni 2006)
16 thematisch geordende "belevingslessen"  in een boek voor leerlingen met zéér ernstige onderwijsbeperkingen. Voor de nieuwe doelgroepen in het Speciaal Onderwijs (i.v.m. de verbrede toelating) + voor kinderdagcentra e.d.
Met gratis cd. 
Ook geschikt voor de onderbouw van het regulier Basisonderwijs. 

Medewerkers: Marion Hakemulder, Annelies Hilgerdenaar, Ria Jonkers, Greet Meesters, Patrick Meuldijk, Hans Notermanns. 
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door Jeroen van der Blom.
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.

Prijs: 27 Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Vierde project:
Pierewaaier
(verschenen 19 januari 2007)
Map met 20 creatieve lessen (rond 5 thema’s) voor oudere leerlingen (bovenbouw Speciaal Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs) – met (zeer) beperkte verstandelijke vermogens (ZML-niveau). Inclusief een "wandwaaier" met praatplaten.
Met gratis cd waarop alle liedjes en luisterfragmenten.
Ook geschikt voor het regulier Basisonderwijs.

Medewerkers: Gerie de Groot, Hans Notermanns, Piet Paree, Jos Vervoort.
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door niemand minder dan de vaste ‘muziekman’ van Lenette van Dongen: Martijn Breebaart!
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.

Prijs: 36 Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.


Alle ISBN's zijn gewijzigd: ISBN van 10-cijferig naar 13-cijferig 02/01/2007

Omdat het aantal ISBN's (International Standard Book Number) in de hele wereld dreigt op te raken, is er op internationaal niveau besloten om de 10-cijferige ISBN's om te zetten naar 13-cijferige ISBN's. Dat is per 1.1.2007 ingegaan.
Op deze site vindt u dus vanaf heden alleen de 13-cijferige ISBN's. 

Zoekt u een Toortsboek of een Toorts-cd waarvan u alleen het 10-cijferige ISBN kent? Zoek dan op onze site op auteur of titel, of categorie. 
Lukt dat niet, bel ons dan: 023 - 553 29 20. Dan krijgt u van ons het 13-cijferige ISBN waarmee u bij ons of bij de boek- of muziekhandel kunt bestellen. 


Korte samenvatting: hoe werkt de Toortssite? 01/01/2007

Sinds 1.3.2005 heeft Uitgeverij De Toorts een totaal vernieuwde website, met veel informatie per boek. 

De meeste Toortsboeken zijn verkrijgbaar via de boek- en/of de muziekhandel, maar u kunt ze nu ook rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen via het systeem Winkelwagen op deze site. 

Nieuwe titels (geplande boeken) vindt u niet alleen apart vermeld, maar ook in Fondslijst op alfabet van auteur en via de zoekmogelijkheden. Omdat het gramgewicht van dergelijke artikelen nog niet bekend is, worden er bij Bestelformulier nog geen verzendkosten opgegeven. U kunt ze wel alvast bestellen.

Restanten zijn te vinden onder Opruiming. Ze zijn te herkennen aan een mannetje met een stapel boeken in zijn armen. Deze titels kunnen eveneens via het systeem Winkelwagen worden besteld. Ze zijn niet verkrijgbaar via boek- of muziekhandel.

Van sommige Toortsauteurs is een korte c.v. op deze site te vinden.
In die gevallen is de auteursnaam blauw gekleurd.
Als u klikt op de blauwe auteursnaam, opent zich een klein venster met de c.v.

Als de auteur een eigen site heeft of er is een site met meer relevante informatie beschikbaar, dan vindt u een klein icoontje achter diens naam.
Klikt u daarop, dan komt u op die website.

******************************************************************************************************
Wenst u een uitgebreide handleiding over hoe te bestellen en te betalen? 
Klik dan op de link Klantenservice, links in het hoofdmenu.