Nieuwe Gids voor School en Beroep 52e editie 2017


(Klik op het plaatje voor de grote versie)

VOORAF:
Deze 52e editie is bijna uitverkocht!
Er zijn (op 26 juni 2018) nog 3 exemplaren in voorraad.

De verschijningsdatum van de 53e editie 2018 is circa 10 oktober 2018.
=================================================================

Op 28 februari 2017 is de 1e druk van de compleet geactualiseerde 52e(!) boekeditie van de Nieuwe Gids voor School en Beroep verschenen.
Daarna zijn er nog 3 bijdrukken verschenen, maar die zijn nu allemaal uitverkocht.

De Nieuwe Gids voor School en Beroep is een wegwijzer in het labyrint van opleidingen en beroepen. Jaarlijks biedt de Nieuwe Gids veel inzicht door de beschrijving van opleidingen en beroepen in Nederland. Hierbij wordt al tientallen jaren de landelijk bekende Martenssystematiek (ontwikkeld door A. Martens) voor de indeling in beroepensectoren gehanteerd.
De informatie wordt strikt neutraal gehouden; opname in de Gids houdt dus geen enkele beoordeling in.
Per opleiding worden uiteraard gegevens over de scholen/instituten waar de opleiding wordt gegeven, maar ook duur, toelatingseisen en/of vakkenpakketten of specialisaties, en mogelijkheden om door te stromen of verder te studeren vermeld.

Deze Gids is ingedeeld in vijf delen: algemeen onderwijs, agrarisch of groen onderwijs, technisch onderwijs, onderwijs voor de dienstensector en hoger onderwijs. Daarna volgt een algemeen encyclopedisch hoofdstuk.
In de beschrijvende hoofdstukken wordt jaarlijks actuele algemene informatie betreffende maatregelen en plannen van het ministerie van OCW opgenomen.
Binnen de beroepensectoren zijn de opleidingen gerubriceerd naar hoger onderwijs, waarvan deel uitmaken: wetenschappelijk onderwijs: postacademisch/postinitieel/postdoctoraal en postmasteronderwijs, wo-bachelor- en wo-masteropleidingen met alle specialisaties, en hoger beroepsonderwijs: post-hbo-, hbo-bachelor- en hbo-masteropleidingen, ook met de bijbehorende specialisaties, en associate degree-opleidingen; en naar middelbaar beroepsonderwijs (onderverdeeld in de 4 mbo-niveaus).
Ook zijn veel korte opleidingen en cursussen opgenomen zonder strikte toelatingseisen, bedoeld voor wie zich snel ten behoeve van zijn beroep wil bijscholen.

Alle wo- en hbo-opleidingen in Nederland en Vlaanderen die al bestonden of die in 2017 zijn gestart, zijn overzichtelijk in alfabetische lijsten én per sector (hoofdstuk) opgenomen. De adreslijsten in de gids bevatten, behalve adressen en telefoonnummers, ook faxnummers, e-mailadressen, en webadressen. In het zeer uitgebreide alfabetische register kan de gebruiker alle opleidingen gemakkelijk opzoeken, ook via de namen van beroepen.
Ook Crebo- en BRIN-nummers zijn in deze Gids te vinden.

De Nieuwe Gids voor School en Beroep is een leidraad voor leerlingen, studenten, en ouders, voor loopbaanbegeleiders en schooldecanen, jeugdwerkers en personeelsfunctionarissen.
Ook iedereen die zich wil om- of bijscholen of op latere leeftijd wil gaan studeren, vindt in deze Gids alle informatie om zich te oriënteren.

De boekversie is ook bekend als de "Martensgids". De gegevens hier zijn van de boekversie.

Het is mogelijk om een vrijblijvend abonnement te nemen: u ontvangt dan jaarlijks, zonder enige verplichting tot afname, een schriftelijke aankondiging van de nieuwe editie met een factuur. Betaalt u, dan wordt er geleverd. Betaalt u niet, dan wordt er niet geleverd, maar ontvangt u het jaar daarop weer een nieuwe aankondiging. Voor zo'n vrijblijvend abonnement dient u een mail te zenden naar: bestellingen@toorts.nl

Wij verzoeken u bij bestelling op 'Nieuwe Gids voor School en Beroep' bij het invullen van uw gegevens in Winkelwagen slechts het afleveradres te gebruiken, waaraan wij de jaarlijkse vrijblijvende aankondiging zenden.

Sinds 2014 is er geen digitale versie op cd-rom meer van dit boek verschenen; die komt ook niet meer.

Auteur(s) Madeleine Klis
ISBN 978 90 6020 853 3
Prijs in Euro's 52,00 (incl. B.T.W.)
Categorieën Schoolkeuze, studiekeuze, beroepskeuze
Aantal pagina's 685
Jaar van verschijnen 2017
Druk 3e druk
Bindwijze Paperback
Formaat 23,5 x 16 cm
Gewicht in gram 780
Leverbaar Nee

Terug